"Доброто здраве не може да се купи.
Тo обаче може да бъде изключително ценна спестовна сметка."

– Ан Уилсън Шаеф