Най-голямата свобода на човека е, че винаги има избор.
Да, наистина, винаги има няколко възможности. Винаги имате свободата да избирате!
Този закон ви поставя пред пълнотата на творението във всеки един момент и ви дава свободата на избора, но и принудата на решението.
Дори и да не вземете решение, това е решение.
Независимо от начина, по който решавате, винаги носите последствията от решението си.
Вие определяте вътрешните си образи, които определят живота ви. Така че имате свободата да изберете царствения път на знанието или пътя на обучението чрез болести, проблеми и страдания.
Важна стъпка от истинската свобода е освобождаването. Истинското освобождаване означава да се откажете от всичко, което е погрешно, маловажно, пречещо и смущаващо, без да го мислите, казвате или правите.
Това включва чувства като гняв, страх, тревога, стрес, вина, чувствителност, завист, омраза, ревност, самосъжаление, несигурност, суета, възбуда, чувство за малоценност, гняв и агресия и др.
То включва и поведения като: мързел, нечестност, нелюбезност, нетолерантност, изневяра, осъждане, пристрастяване, лоши навици и др.
То включва и очаквания като: високи, прекомерни изисквания към себе си и към другите, желание да бъдеш забелязан, желание винаги да бъдеш център на внимание, желание да бъдеш разбран, желание да бъдеш помолен, желание да бъдеш обичан, желание винаги да се налагаш, желание да учиш, желание да бъдеш повече и по-добър от другите и т.н.

Превърнете „трябва“ в „мога“.
Винаги имате свободата да гледате на себе си като на част от цялото. Ако искате, можете да осъзнаете защо всъщност сте тук и да се откажете от всичко, което не ви служи за реализация.
Решението винаги е ваше.
Това включва освобождаване от миналото: стари идеи, остарели програми, стари цели, норми, граници, възпитание, влияние на околната среда, клишета, роли, догми, негативно мислене, негативна представа за себе си, грешна професия, болест, прекалено силни връзки (вкопчване) с родители, партньор, деца, имущество, кариера и обиди, разочарования, бедност и т.н.
Освободете се от това, което не ви прави щастливи. Откажете се от това, което не ви прави щастливи.
Имате свободата да вземате лични решения.
Същото е и със свободата на вярата.

Законите на природата и успеха работят. Дали вярвате в тях, или не, зависи от вас. Можете да им кажете „НЕ“ и ще получите уроци от живота. Заболявания, неуспехи и страдания.
Разбира се, можете също да кажете ДА и да живеете в хармония със сътворението. Можете да имате пълноценен живот. Винаги имате избор.
Имате свободата да оформяте живота си според своите разбирания, нагласи и поведение.
Само от вас зависи дали ще кажете „трябва да“ или „мога, защото искам“.
Защото винаги вие решавате. Дори и да смятате, че трябва да направите нещо, все пак вие сте този, който е решил, че трябва да го направи. 

Човек винаги сам определя границите си! Това, което сега звучи толкова просто и може би банално, е цялата истина. Никой човек, нищо в този свят и в тази вселена не ви поставя граници. Само вие сами определяте границите чрез мисленето и чувствата си. Престанете да обвинявате за обстоятелствата, в които се намирате, съдбата, която ви е отредена. Защото дори съдбата може да бъде променена по всяко време. Също така трябва да се чувствате достойни да изпитвате изобилие в живота си. И преди всичко трябва да решите да го направите. Имате избор.

И не ограничавайте изобилието само до една част от живота си. Мнозина правят грешката да търсят и очакват изобилие само в материалните неща. Но изобилие има във всичко. Изобилие от уроци и възможности, изобилие от обучение, изобилие от емоции и т.н. Когато живеете в изобилие, вие наистина имате всичко в изобилие.
Така всеки аспект от живота ви е в хармония.